.

<<  Kuyu Temizliği, Pompa montajı ve Pompa Kurtarma  >>
 
   
 

Sondaj Kuyusu İnkişafında (Temizliğinde) Yapılacak Standart İşler; Sahanızda yapılacak sondaj kuyu inkişafı (temizliği) havalı sistem yardımıyla yapılacaktır.

 

Ön tespit sonrası, İnkişaf makinesinin temizlik yapılacak kuyu üzerine montajı neticesinde, daha sonra kuyu net derinliği tespit edilerek dip noktasında askı verilmek kullanmış olduğunuz basma boruları indirilir, indirilen basma borusuna kompresör hava borusu bağlanır,  kuyu temizlik işlemine hazır duruma getirilir. 

 

Hava basıncının verilmesiyle kuyu temizlik işlemine başlanacak ve kuyu suyunun kirlilik derecesine bağlı olarak kuyudan berrak su gelene kadar devam edilecektir. Kuyu temizlik işlemi bittikten sonra temizlik boruları sökülerek teslim edilecektir. Kuyu temizlik işlemi yapılırken elde edilen kuyu bilgileri rapor haline getirilerek tarafınıza sunulacaktır.

 

Sondaj Kuyusuna Dalgıç Pompaların Montajı ve Demontajı; Firmamız; dalgıç pompaların montaj ve demontajını  yapmaktadır. Zamanla içi dolgu malzemesi ile dolan sondaj kuyularının temizlenmesi hem pompa hem de kuyunun ömrü için gerekli olur.

 

Bunun için kuyunun özelliklerine göre doğrudan veya enjeksiyon yöntemi ile sondaj kuyularının temizlenmesi işi firmamızca yapılmaktadır. Temizlik sırasında gerekli yardımcı maddeler kullanılır.

 

Sondaj Kuyusundan Dalgıç Pompaların Kurtarılması; Çeşitli nedenlerden dolayı su kuyularındaki dalgıç pompaların kurtarılarak yeniden işlevsel hale getirilmesi işi firmamızın hizmetleri arasında yer almaktadır.

   

Sondaj kuyuları jeolojik yapıya bağlı olarak (kil-silt oranının yüksek oluşu vb.) temizlenmeye ihtiyaç duyarlar. Kuyu temizliğinde en çok kullanılan yöntem yüksek basınçlı ve debili kompresör vasıtasıyla kuyunun temizlenmesidir. Temizlik öncesi kuyuda mevcut dalgıç pompa çıkarılır.

 

Kuyuya pompasız olarak borular yeniden indirilir. Yukarıdan  kademeli olarak kompresör ile hava verilir (ani olarak hava verilmemelidir, borular kuyu zarar görebilir). Kuyudan temiz su gelinceye kadar kuyuya hava verilmeye devam edilmelidir (kuyuda su var ise).

 

Temizlik işlemi sonunda kuyu eski temizliğine ve debisine ulaşır. Ancak yeraltı su seviyesinin zaman içinde düşmesine bağlı olarak temizlik işleminden verim alınamadığı durumlarda olabilmektedir.